Visionen 2030

Det är många människor som bor på den här planeten. För lite mer än ett år sedan, i juli 2017, sades det att inom sex år kommer det att vara åtta miljarder människor på jorden. Åtta miljarder. Det är väldigt många människor som ska dela på begränsad yta och begränsade resurser.

Det kan på förhand verka som en omöjlig utmaning att få så många människor att samsas, men å andra sidan finns det inte så mycket andra alternativ. Planer och idéer om att befolka andra planeter i vårt solsystem finns såklart, och vissa av dem är långt gångna. Men fram tills den dagen, då verkligheten faktiskt ser ut som så att det är möjligt att bosätta sig på låt säga Mars, då måste alla göra vad man kan för att ta hand om den här planeten.

En av de största utmaningarna i dagsläget är hur man ska klara av klimatförändringarna och hur de kan komma att påverka egentligen stämningen för världens människor. För att göra framtiden med greppbar och lättare att hantera har FN tagit fram ett program som de kallar för UNDP, förkortning för United Nations Development Programme. Detta program består av 17 olika mål som alla ska, i den bästa av världar, vara uppnådda till år 2030. Mål nummer 7 av dessa 17 handlar om att all världens energi ska vara hållbar, att ”säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad”. För målet finns även uppställt en rad olika tips för gemene man att följa, för att alla ska kunna bidra till en bättre värld och framtid!Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
1 000 kr - 20 000 kr
1 000 kr - 25 000 kr
5 000 kr - 20 000 kr