Skuldrådgivning

skuldrådgivning hos kommunen

Snabba lån ger upphov till skulder och om de inte kan betalas tillbaka i tid kan skuldsättningen i vissa fall bli problematisk. Om du upplever att din skuldsättning innebär stora problem både ekonomiskt i vardagen och mentalt, är det klokt att ta hjälp. På den här sidan kan du läsa om vilka möjligheter till skuldrådgivning som finns samt något om tre sätt att rent tekniskt komma till bukt med problematiken.

Budget och skuldrådgivning hos kommunerna

Alla kommuner ska ha en funktion för budget- och skuldrådgivning. Det innebär att det finns 290 stycken sådana funktioner i landet. Du hittar kontaktinformation på din kommuns webbplats, i telefonkatalogen samt på webbplatsen Hallå Konsument. I de flesta kommuner finns en eller flera personer som arbetar enbart med frågor kring skuldrådgivning, men i de minsta kommunerna kan ansvaret vara en del av en heltidstjänst.

Du kan kontakta kommunernas skuldrådgivare via både telefon, e-post och brev. Rådgivning kan ske både via telefon och vid fysiska besök. Vill du göra ett besök ska du boka tid i förväg. Bra att känna till är att skuldrådgivaren inte kan lämna personspecifika råd per e-post. Sådana måste nämligen meddelas direkt ansikte mot ansikte eller via telefon.

Kommunernas skuldrådgivare kan hjälpa till med såväl enkla frågor som mer omfattande skuldrådgivning och budgetrådgivning. Handläggarna kan också agera mellanhand i frivilliga uppgörelser och assistera med vad som behövs i en skuldsanering. Det är kostnadsfritt att utnyttja den här tjänsten.

Skuldsanering

Om du har mycket stora skulder, som du inte kan betala tillbaka inom överskådlig framtid, har du en möjlighet att ansöka om något som kallas skuldsanering. Det gör du numera direkt på Kronofogdens webbplats via en e-tjänst. Skuldsanering pågår under en tidsbegränsad period (normalt fem år) under vilken du ska leva på existensminimum. Allt överskott från dina inkomster ska du betala till Kronofogden som sedan fördelar ut pengarna till dina långivare och andra borgenärer. Sedan den 1 november 2016 är reglerna om skuldsanering betydligt mer generösa än de var tidigare. Bland annat går det till exempel att ansöka om skuldsanering ytterligare en gång. En annan mer generös regel är att juli och december är betalningsfria månader under skuldsaneringsprocessen.

Samla dina lån

Ytterligare ett tips för att komma till bukt med en bekymmersam skuldsättning är att samla dyrare lån i ett hopbakslån. Denna lösning står dig fri att använda oavsett du har få och stora skulder eller många och små diton. Vad det hela går ut på är att du tar ett nytt lån, ett blancolån, som täcker alla de utestående skulderna. På så sätt får du följande fördelar:

  • (Förmodligen) en betydligt lägre ränta
  • Enklare administration när du bara har ett lån att betala på
  • Möjlighet att snabbare bli skuldfri.

Ansök om avbetalningsplan

Om din ekonomiska situation inte är riktigt så prekär så att du behöver ansöka om skuldsanering, och om du bara har en eller två problematiska skulder, är ett bra tips att ansöka om en avbetalningsplan som passar din ekonomi bättre än den nuvarande. Det finns normalt alla möjligheter att få en ny avbetalningsplan med nya villkor; långivarna ser nämligen hellre att du får en bättre chans att kunna betala tillbaka än att ärendet måste tas den långa vägen till Kronofogden.Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
0 kr - 0 kr
0 kr - 0 kr