Kreditvärdighet

kreditvärdighet och lån

En långivare, såsom en bank, ett finansbolag eller ett kreditbolag, vill minimera risken i sin utlåning samtidigt som vinsten blir så stor som möjligt. För att ställa risk mot vinst och få en balans använder långivarna olika kalkyler och mallar. En viktig input i bedömningarna är låntagarens kreditvärdighet, det vill säga låntagarens förmåga att betala skulder.

Vad bestämmer din kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är en sammanfattande term och det tal som det kan sammanfattas som (rating/score – se mer nedan) byggs upp av flera parametrar. Vart och ett av de kreditupplysningsföretag som levererar ekonomisk information till långivare och andra borgenärer kan lägga in valfria parametrar, men normalt är det följande som bygger upp din kreditvärdighet:

  • Förekomst av betalningsanmärkningar
  • Inkomsten i relation till befintliga lånekostnader
  • Inkomsten i relation till eventuell nytillkommen lånekostnad.

Långivaren själv kan sedan, i det fall det behövs, också titta på ett antal ytterligare parametrar. Det handlar då till exempel om:

  • Antalet utestående krediter och lån
  • Vilken typ av lån och krediter det handlar om
  • Antalet kreditfrågor (samt för vilka typer av lån).

Rating och kreditscoring

För att en långivare enkelt ska kunna räkna med kreditvärdigheten i sina kalkyler och bedömningar gäller det att alla de centrala faktorerna sammanvägs och sammanfattas i ett enda tal. Detta kallas oftast för rating eller score. Varje kreditupplysningsföretag är fritt att själv konstruera egna modeller för rating eller kreditscoring, men de bygger alla antingen på:
1. Risken att låntagaren inte kan betala, eller
2. Sannolikheten att låntagaren betalar.

Hur påverkar kreditvärdigheten ditt lån?

Det korta svaret på rubrikens fråga är att en hög kreditvärdighet ger dig mer förmånliga villkor, medan en låg kreditvärdighet ger dig raka motsatsen. De villkor som främst påverkas är räntevillkoren och ännu mer exakt räntesatsen. Din score/rating kommer automatiskt att placera dig i ett ”fack” enligt den indelning som långivaren gör för att bestämma räntesatserna. I nedan tabell ser du ett påhittat exempel som visar på hur långivarna använder uppgifterna om din kreditvärdighet. I exemplet utgår vi från aktuella räntesatser för privatlån (3-30%).

Risk att låntagaren inte betalar Ränta
0-2% 3-5%
2-6% 5-7%
6%-10% 7-12%
10-15% 12-20%
15%+ 20-30%

Notera: Ovan indelning görs inte när det handlar om snabblån för vilka långivarna erbjuder exakt samma ränta till alla låntagare.

Om du har en betalningsanmärkning spelar det ingen roll vad din kreditscore utan denna anmärkning skulle vara. Du kan räkna med att du automatiskt får betala den maximala räntan på ditt lån.

Förbättra kreditvärdighet

Nu när du vet vad som bygger upp din kreditvärdighet kan du, om du vill, ta enkla steg för att förbättra den. Om du har betalningsanmärkningar kan du inte göra något direkt åt dem (de finns kvar i tre år), men du kan givetvis se till att inte dra på dig flera!

Ett första steg för att förbättra kreditvärdigheten kan vara att du ser till att banta både antalet och storleken på befintliga lån. Börja betala extra på det dyraste först för att sedan gå vidare till det näst dyraste, och så vidare. Genom denna metod får du inte bara en bättre kreditvärdighet – du får också en bättre ekonomi överlag över tid.Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
0 kr - 0 kr
0 kr - 0 kr