Villkor

villkor för snabba lån

Villkor för snabba lån kommer dels av lagstiftning, dels av långivarnas egna krav. Det finns en mängd lagar som styr hur utlåning får ske och de är i regel tvingande till låntagarnas fördel. En bank kan alltså inte ställa upp vilka villkor som helst. Att lagreglerna är tvingande har att göra med att låntagaren är i ett underläge i förhållande till långivaren. Den som lånar är alltså skyddsvärd enligt lagstiftaren.

När du skickar in din ansökan

Alla långivare har en samling grundläggande villkor som måste uppfyllas för att en ansökan över huvud taget ska kunna behandlas. En del är givna i lag medan andra är upp till långivarna att sätta upp. De villkor som följer av lagen är bland annat att den som söker ska:
1. Vara minst 18 år gammal
2. Ha ett svenskt medborgarskap
3. Kunna legitimera sig digitalt.

Låntagaren måste också ha en ekonomi som kan anses vara tillräckligt stark för att han eller hon ska kunna betala tillbaka lånet. Detta kontrolleras genom en så kallad kreditkontroll.

De villkor som långivarna har mer frihet kring är bland annat om betalningsanmärkningar ska kunna godtas, vilket kreditupplysningsföretag som ska användas vid kreditkontrollen samt hur legitimering kan ske. Det finns också många exempel på långivare som på frivillig väg har skärpt åldergränsen. Det är idag vanligt med 20-årsgräns för snabba krediter. Det har helt enkelt med ekonomisk mogenhet och finansiell stabilitet att göra.

När det gäller specifikt betalningsanmärkningar är de inte absolut diskvalificerande för lån, även om förekomsten av dem givetvis försvårar. De långivare som godkänner betalningsanmärkningar tar normalt på ett eller annat sätt ut en så kallad riskpremie för detta.

Om du betalar för sent

Under lånets eller kreditens löptid finns normalt inga mer betydande villkor att hålla reda på för dig som låntagare. Att hålla reda på förfallodatumet, eller -datumen om lånet betalas tillbaka över flera perioder, är dock givetvis ytterst viktigt. Skulle du betala för sent eller inte alls aktualiseras både lagregler och borgenärsspecifika villkor.

Enligt lagen har en långivare rätt att ta ut förseningsavgift och inkassoavgift. Dröjsmålsränta får också debiteras, förutsatt att det också finns omnämnt i avtalsvillkoren. Det är upp till långivaren själv att besluta om villkoren för hur och när de extra avgifterna ska tas ut. Emellertid finns branschregler som säger att en förseningsavgift får vara högst 60 kr och att en inkassoavgift inte får överstiga 180 kr.

I de allmänna lånevillkoren för ditt lån kan du läsa om detaljerna kring vilka åtgärder långivaren tar om du betalar för sent. Du kan också se om det finns någon möjlighet att förlänga lånet samt hur du går tillväga för att göra det. Majoriteten av långivarna medger förlängning mot att du betalar en extra avgift.

Lagar som styr snabba lån

Vill du få mer kött på benen när det gäller lagstiftning kring snabba lån är det tre lagar som är de mest centrala, nämligen konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen.

Konsumentkreditlagen och distansavtalslagen ställer upp de tvingande reglerna som långivare måste följa. I förstnämnda finns bland annat regler om kreditkontroll, vilken information som ska lämnas låntagaren och att låntagaren alltid ska kunna lösa sitt lån i förtid. De viktigaste regelerna i distansavtalslagen handlar om ångerrätten för lån. Om du tar exempelvis ett snabblån på nätet har du möjlighet att inom 14 dagar frånträda avtalet. För att lånet ska avslutas helt ska du sedan betala tillbaka det lånade beloppet med ränta, men om du också har betalat en uppläggningsavgift ska du få den tillbaka.Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
0 kr - 0 kr
0 kr - 0 kr