Så länge ska du försörja dina barn

Har du barn över 18 år som fortfarande bor hemma? Då har du kanske funderat på hur länge du egentligen har en skyldighet att försörja dem och vad barnen kan börja bidra med hemma. För många är frågan kanske inte den viktigaste för hushållet, men samtidigt finns det skäl att prata om hur du och dina myndiga barn kan dela på hushållets kostnader.

Som förälder har du försörjningsansvar till barnets 18-årsdag

Enligt lagen ska du stå för de kostnader som det innebär att ha dina barn hemma fram tills dess att de fyller 18 år. Detta gäller dock bara om de inte går på gymnasiet. Du har försörjningsansvar för barn som går på gymnasiet tills det att de tar studentexamen eller senast till den dag de fyller 21 år. Omedelbart efter det upphör faktiskt din skyldighet enligt lag att försörja dina barn.

Det torde dock vara mycket få föräldrar som ”säger upp” försörjningsskyldigheten när den sista studentskålen har klingat ut, men det är klokt att kort efter festligheterna börja prata om hur barnen kan börja betala för sig hemma.

Fördelar med att barnen tar ansvar

Även om du kanske ser dina barn som små räknar lagstiftaren med att de ska kunna börja försörja sig efter gymnasiet och den som har möjlighet att ordna med egen försörjning bör också hjälpa till med pengar i hemmet.

Det är inte bara en fördelningsfråga i hemmet, utan också en fråga om att dina barn dels ska lära sig att hushålla med pengar, dels ska få en ökad självkänsla i vuxenlivet. Den som är 18 år är myndig och ska kunna klara sig själv med de pengar han eller hon själv tjänar in. Det är inte gratis att bo och leva, och räkningar måste betalas i tid. Om du ser till att börja ta betalt av dina barn, ger du dem faktiskt en bra grund att stå på när de förr eller senare lämnar boet.

Bättre ekonomi för hushållet

När dina barn har gått ut gymnasiet slutar de att uppbära studiebidrag. För 2017 är studiebidraget 1050 kr, vilket kan vara en rejäl slant för många hushåll. Eventuella extra tillägg (storleken beror på familjens ekonomi) försvinner också. Dessutom finns risken att andra bidrag och stöd, såsom exempelvis bostadsbidrag och underhållsstöd, också utgår. Sammantaget kan familjens ekonomi bli väsentligt mer sårbar dagen dina barn går ut gymnasiet. Om dina barn kan hjälpa till med inkomster till hushållet är det därför inte bara lämpligt utan ibland till och med nödvändigt. Det är en ganska stor skara föräldrar som plötsligt upptäcker att ekonomin inte går ihop utan exempelvis snabblån efter studentdagen, och det är onödigt att försätta hushållet i den situationen.

Så här kan ni börja

Frågan om barnen ska hjälpa till med pengar hemma kan givetvis vara lite känslig. Det kan vara bra att gå lite försiktigt tillväga i diskussionerna för att ni ska förstå varandra och för att ni båda ska bli nöjda med vad ni kommer fram till.

Konsumentverket har tagit fram ett material med namnet Koll på pengarna som kan fungera som en guide och ett diskussionsunderlag när du och dina barn tillsammans bestämmer hur ni ska lägga upp ekonomin i framtiden. Här finns till exempel en enkel budgetmall, en mall för uträkning av inkomster och mängder av smarta räkneexempel kring vad olika saker kostar.Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
0 kr - 0 kr
0 kr - 0 kr