Vad betyder fri amorteringsrätt?

Ett lån kan vara antingen rörligt eller bundet. Det som främst skiljer lånetyperna är hur räntan beräknas. För ett bundet lån är räntan alltid fast under lånets löptid eller bindningstid (jämför bolån), medan den för rörliga lån löpande justeras utifrån det allmänna ränteläget. Om riksbanken till exempel skulle höja reporäntan ett par gånger på kort tid kommer det att ge direkt utslag på de rörliga lånen. Det finns dock även andra skillnader mellan rörliga och bundna lån, och den vi ska berätta om här handlar om amorteringsrätt.

Ränteskillnadsersättning

Du har alltid rätt att amortera på ett lån när du vill, oavsett typ av lån. Det finns dock en betydande skillnad mellan rörliga och bundna lån när man talar om amortering. För ett bundet lån kan du bli skyldig att erlägga ränteskillnadsersättning när du gör extra amorteringar eller slutbetalar ett lån. Ränteskillnadsersättningen är en ersättning långivaren kräver för att få kompensation för sina upplåningskostnader över tid.

För rörliga lån kan ränteskillnadsersättning emellertid aldrig förekomma. Med ett privatlån, ett smslån eller något annat lån utan säkerhet samt för saklån vad gäller fordon har du fri amorteringsrätt och kan göra extra amorteringar precis när du vill. Samtidigt måste du givetvis också göra amorteringar enligt låneavtalet.

Effekter av extra amorteringar

Om det finns utrymme i din ekonomi för att göra extra avbetalningar är det något du absolut ska fundera på. Genom att betala extra när du kan får du nämligen en lägre totalkostnad för ditt lån samt kan också förkorta återbetalningsperioden så att du kan bli skuldfri snabbare. Skillnaden kan faktiskt bli dramatisk med bara ett par stycken extra amorteringar, särskilt om lånets löptid är av det längre slaget.

Om du vill amortera extra på exempelvis ett snabblån eller billån ska du normalt betala till ett annat konto än det till vilket du brukar betala amorteringar och räntor. Information om vilket bankgiro/plusgiro du ska betala in till och om du behöver ange någon särskild information kan du få genom att kontakta kundtjänst hos långivaren.

Vanligtvis väljer du helt själv om du vill förkorta återbetalningstiden eller minska din lånekostnad per månad. Är lånebördan tung kan sistnämnda alternativ vara det mest lämpliga, men normalt är det mest fördelaktigt att korta återbetalningstiden. Du blir då kvitt skulden snabbare samtidigt som du sparar lite extra på räntekostnaderna.Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
0 kr - 0 kr
0 kr - 0 kr