Social press kan ge ekonomiska problem

På engelska finns ett populärt så kallat idiomatiskt uttryck som lyder ”keeping up with the Joneses”. Vad som åsyftas är en ständig jämförelse med vänner, bekanta och grannar vad gäller att upprätthålla en önskad social klass. Även om vi i Sverige inte använder någon ordagrann översättning av uttrycket genomsyrar själva beteendet i högsta grad vår vardag. I de mer vetenskapliga sammanhangen talas ofta om social press från engelskans peer pressure.

Uttryck för social press

Social press styr vår konsumtion i hög grad. Det sker både medvetet och omedvetet. Även den mest rationella person, som är noga med att utgå från sina reella krav och behov, influeras av social press vid beslut om inköp.

Det finns i princip tre källor till social press. Den mest tydliga är vänner och bekanta samt grannar. En annan källa är reklam. Den tredje är faktiskt det offentliga, hur konstigt det än kan låta. Det offentliga skapar genom åtgärder för att stimulera vissa ekonomiska sektorer marknader som i mångt och mycket bygger på social press. ROT-avdraget är ett utmärkt exempel. När ett hushåll i villaområdet bygger uterum är det lätt hänt att många grannar följer efter.

Just ombyggnationer och tillbyggnader till småhus är ett mycket tydligt uttryck för social press. Även inköp av bilar kan styras av vad grannarna gör.

När det gäller lite mindre kapitalintensiva inköp och investeringar är det den närmaste bekantskapskretsen samt media som är de viktigaste källorna till social press. Särskilt för ungdomar och unga vuxna är det viktigt att hålla jämna steg med de närmaste. Det kan då handla om mode, mobiltelefoner, utrustning för träning, med mera. Det är inget nytt att unga inte gärna vill sticka ut från mängden – detta av en rädsla för att bli ignorerade eller rent av utfrysta och mobbade – men det finns tecken på att detta har eskalerat på senare år. En anledning är den snabba utvecklingen inom ny teknik. Den som inte har en ny iPhone idag tenderar helt enkelt att betraktas som något udda.

Pressen kan göra att man gör dåliga ekonomiska val

När det ekonomiska inte sätts i första rummet, utan det istället är andra faktorer som styr inköp, är det lätt hänt att man gör dåliga ekonomiska val. Att till exempel alltid hänga med i det senaste modet och alltid vara först med ny teknik kan vara en kostsam historia och många unga lever med en mycket sårbar ekonomi på grund av den faktiska eller upplevda sociala pressen. Det räcker med att titta på ett avsnitt av TV3:s Lyxfällan för att upptäcka att en stor del av de svårt skuldsatta har hamnat i sina prekära situationer på grund av en ständig jakt på status. Många unga tar snabba krediter eller skaffar sig både ett och två kreditkort för att kunna betala för en livsstil de egentligen inte har råd med.Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
0 kr - 0 kr
0 kr - 0 kr