Lån utan UC

lån utan uc kreditupplysning

Lån utan UC är ett sätt att låna utan att Upplysningscentralen AB behöver komma in i bilden. I stället använder långivaren sig av en annan partner än just UC. Denna metod kan vara gynnsam för dem som behöver låna och av olika anledningar inte vill att kreditinformation från UC ska inhämtas.

I nedan innehåll får du information kring nedan punkter.

  • Vad är (en) UC?
  • Lån utan UC – så fungerar det
  • Varför ansöka om lån utan UC?

Vad är en UC?

Om vi börjar med att bena ut förkortningen UC, så står den för Upplysningscentralen AB. Denna aktör är den ledande inom kreditinformation i Sverige. Upplysningscentralen är helt enkelt den part som majoriteten av banker, andra långivare och andra borgenärer vänder sig till för kreditinformation bland annat i form av kreditupplysningar.

Att UC under lång tid har haft ett mer eller mindre monopol på att leverera kreditinformation har lett till att kreditupplysningar och UC har blivit i praktiken synonyma. Den som har fått hem en frågekopia i posten har helt enkelt tänkt att den är ”en UC”.

Emellertid är Upplysningscentralen inte den enda aktören på marknaden. En borgenär kan alltså vända sig till någon annan aktör, till exempel Creditsafe eller Bisnode Kredit, för att inhämta en kreditupplysning.

Så fungerar det att låna utan UC

Ett lån utan UC är, som framgår av ovan, inte väsensskilt från ett lån där informationen har inhämtats från Upplysningscentralen. En långivare har skyldighet att inhämta kreditinformation. Från vilken aktör det görs spelar dock ingen roll.

Lån utan UC som kreditupplysning är tillämpligt för de flesta lånetyper, allt ifrån små snabblån till bolån. Det är dock främst just snabba lån som är vanligast i kategorin. När du skickar in din ansökan görs kreditkontrollen utifrån information som hämtas från exempelvis Bisnode Kredit eller Creditsafe.

Är det då någon skillnad omfångsmässigt eller kvalitetsmässigt mellan ”en UC” och en kreditupplysning från en annan aktör? Svaret är både ja och nej. Upplysningscentralen kan erbjuda en mer omfattande information, särskilt vad gäller beviljade krediter, deras art samt antalet förfrågningar, än vad exempelvis Bisnode kan. Upplysningscentralen har helt enkelt mer information att leverera tack vare att majoriteten av borgenärer vänder sig till denna aktör. Som underlag för en bedömning av huruvida lån ska beviljas eller inte är skillnaderna dock för det mesta försumbara.

Ansök om lån

Om det nu i grunden finns två typer av lån, nämligen med respektive utan UC, är det viktigt vad man väljer? Svaret är att det beror på.

Att låna utan UC som kreditupplysning kan bli en lite dyrare affär, detta av två anledningar. För det första vänder sig långivare som anlitar Creditsafe, Bisnode Kredit, med flera, till personer med en allmänt sett sämre ekonomi. För det andra är som sagt informationen lite mindre komplett hos de alternativa kreditupplysningsföretagen, vilket innebär en liten ökad risk för långivaren vid beviljande av lån.

Att låna utan UC upplysning kan dock samtidigt göra det lättare att få lån. Det handlar både om en mer generös inställning från långivarnas sida och om att den inte riktigt kompletta informationen kan dölja något när det gäller hur din kreditvärdighet ser ut.

Det går att urskilja två tillfällen då att låna utan UC kan vara en idé, nämligen:
1. Du har tidigare blivit nekad lån efter kreditupplysning via UC
2. Du har en mängd lån och krediter samt kreditfrågor hos UC.

För det andra tillfället måste vi emellertid sätta upp ett varningens finger. Lånar du utan kreditprövning utifrån information från UC för att på så sätt ”komma runt” det att du har många skulder sedan tidigare är det ett tecken på ett osunt lånebeteende. Tänk efter både en och två gånger innan du skickar in din ansökan.Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
1 000 kr - 20 000 kr
1 000 kr - 25 000 kr
5 000 kr - 20 000 kr