Avbetalning

avbetalning lån

Det som avgör vad du ska betala tillbaka totalt vid avbetalning på lån är lånebeloppet, räntesatsen (samt om den är rörlig eller fast) och lånets löptid. Dessa villkor är precis som amorteringskrav för större lån, till exempel bolån.

En återbetalning av ett lån består av dels en amortering, dels ett belopp i upplupen ränta. Amorteringen är en avbetalning på själva skulden, medan räntan är en ren kostnad för själva lånet. Hur mycket du ska betala periodvis bestäms av låneavtalet och långivarens allmänna villkor.

Avbetalning i praktiken

Avbetalning på lån sker vanligtvis månadsvis (för bolån kan kvartalsvisa avbetalningar gälla). Vid varje betalningstillfälle ska amortering på skulden och ränta betalas. Du kan betala med befriande verkan både via din internetbank, via giro och på bankkontoret.

För att minska på lånekostnaderna är det klokt att anmäla autogiro eller e-faktura. Då slipper du nämligen aviavgifter och fakturaavgifter. Dessutom kan det bli smidigare att göra själva betalningen. Avi- och fakturaavgifter kostar normalt omkring 30-40 kr, och med många månadsbetalningar adderas det ihop till en ganska rejäl summa över tid.

Så fort du har erlagt den sista avbetalningen är du skuldfri. Låneavtalet är då effektivt avslutat. Notera bara att banken fortfarande har rätt att få betalt för eventuella obetalda förseningsavgifter och liknande.

Betala tillbaka i förtid

Alla lån som har rörlig ränta kan när som helst slutbetalas. Det är också möjligt att amortera extra när som helst under löptiden. Enligt lagregler får långivaren inte ta ut någon extra avgift för detta. Det egentligen enda undantaget till möjligheten till förtidig inlösen av lån är bolån med bunden ränta. Löser du ett bolån i förtid blir du skyldig att betala ränteskillnadsersättning.

Om du har ett lån som löper med flera periodvisa betalningstillfällen, såsom ett snabblån i form av årslån eller ett privatlån, har du vanligtvis möjlighet att välja om den totala återbetalningstiden ska kortas eller om du vill sänka det belopp du betalar av varje månad.

Exempel
Du har ett lån på 10 000 kr som löper över 12 månader. Amorteringen per månad är 833 kr. Månad 4 väljer du att betala in 2000 kr extra, vilket gör att din skuld månad 5 är 4668 kr. Gör du valet att sänka månadsbeloppet får du betala 584 kr per månad resterande månader. Kortar du i stället ned återbetalningstiden blir du skuldfri månad 10.

Stora avbetalningar – risker

För den som vill bli skuldfri snabbt kan det vara lockande att lägga upp en amorteringsplan på en kort tidsperiod. Då blir avbetalningarna större och lånet krymper i snabbare takt. Samtidigt är det alltid viktigt att tänka på att stora avbetalningar månadsvis kan vara påfrestande på hushållsekonomin. Skulle något oförutsett hända, såsom arbetslöshet eller långvarig sjukdom, kan det bli besvärligt att ha råd med avbetalningarna samtidigt som hushållsekonomin ska fungera. Det är klokt att tänka efter ordentligt och göra en avvägning.

Exempel
Du vill låna 200 000 kr och blir erbjuden en ränta på 7%. Du har för avsikt att betala tillbaka lånet så snabbt det bara är möjligt och bestämmer dig därmed för att betala av på två år. Månadskostnaden blir då 8935 kr (amortering och ränta). Om du kan tänka dig att betala tillbaka på tre år i stället blir månadskostnaden nästan 3000 kr mindre (6156 kr). Visserligen får du betala strax över 7000 kr mer i ränta över hela löptiden (194 kr extra i månaden), men din vardagsekonomi kan samtidigt bli mer stabil.


Vi rekommenderar

Långivare Lånebelopp
0 kr - 0 kr
0 kr - 0 kr